Estás usando un navegador obsoleto. Para una mejor experiencia de usuario actualízalo.

Fomento do galego


Que o plan de dinamización da lingua galega?

O plan de dinamización da lingua galega son uns conxunto proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística.

O obxectivo desta iniciativa é animar ao profesorado a desenvolver accións que revertan positivamente na dinámica lingüística habitual do centro escolar e xeren melloras permanentes na práctica docente e na realidade do ensino.

Accións realizadas

Arte Dixital IA

A través desta iniciativa, convídase os participantes a mergullarse no mundo da arte dixital mentres exploran as dimensións expresivas da lingua galega. Onde os estudantes poidan crear obras visuais e proporcionen descricións en galego, fusionando a creatividade artística coa riqueza lingüística

Galería
2023-24

Anos anteriores

Histórico de accións realizadas.