Estás usando un navegador obsoleto. Para una mejor experiencia de usuario actualízalo.

Fomento do galego


Que o plan de dinamización da lingua galega?

O plan de dinamización da lingua galega son uns conxunto proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística.

O obxectivo desta iniciativa é animar ao profesorado a desenvolver accións que revertan positivamente na dinámica lingüística habitual do centro escolar e xeren melloras permanentes na práctica docente e na realidade do ensino.

Accións realizadas

Festas do nadal

Durante esta celebración do Nadal, os estudantes participan na elaboración de murais, carteis e debuxos con motivos do Nadal. Encárganse de colocar os seus traballos e decorar o lugar para recibir a visita dos Reis Meigos. Tamén redactan cartas e cartóns do Nadal para felicitar as festas

Galería
2022-23
Entroido

Unha festa esparexida e celebrada polo mundo, as súas raíces afondan na memoria máis antiga da nosa cultura. Valorar ou que somos e reforzar a nivel colectivo é clave fundamental para conservar a identidade cultural dun pobo. Nestas actividades utilizamos pagamentos, rotuladores, fólios, cartolinas, pinturas e outros materiais

Galería
2022-23